آخرین خبرها از تکمیل سیل‌بند مهم جنوب کرمان

آخرین خبرها از تکمیل سیل‌بند مهم جنوب کرمان
کرمان – مجله خبری راه و ساختمان – معاون امور عمرانی استانداری کرمان گفت: اعتبار لازم برای اتمام طرح مطالعاتی سیل‌بند جنوب از طریق استان انجام می‌شود و نقشه‌های تکمیل شده در اختیار سپاه قرار می‌گیرد تا برآورد هزینه های اجرا اعلام شود.  

منبع: https://www.irna.ir/news/85251705/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85251705/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86