آرامش در بازار مسکن/ مردم به شایعات سوداگران در مورد افزایش قیمت توجهی نکنند

آرامش در بازار مسکن/ مردم به شایعات سوداگران در مورد افزایش قیمت توجهی نکنند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به درج آگهی و مطالبی در خصوص افزایش قیمت مسکن در فضای مجازی، گفت: مردم به این شایعات بی‌پایه و اساس که با اهداف سوداگرایانه و دلالی در حال انتشار است، توجهی نکنند، زیرا بازار مسکن به دلیل اقدامات دولت در آرامش نسبی به سر می‌برد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85126332/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85126332/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA