آزمون ورود به حرفه مهندسی ۱۷ و ۱۸ اسفند برگزار می‌شود

آزمون ورود به حرفه مهندسی ۱۷ و ۱۸ اسفند برگزار می‌شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان گفت: آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردانان و معماران تجربی روزهای ۱۷ و ۱۸ اسفندماه در ۶۲ شهر و ۱۱۲ حوزه امتحانی برگزار می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85410285/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DB%B1%DB%B7-%D9%88-%DB%B1%DB%B8-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

  برخورد با شهرداری‌هایی که اطلاعات محتکران مسکن را کتمان می‌کنند