آسفالت راه برخی از روستاهای خارتوران شاهرود، شاید وقتی دیگر


شاهرود – مجله خبری راه و ساختمان – راه یکی از ضروری‌ترین مبادی توسعه به‌شمار می‌رود که مردم روستاهای «تَغمُر»،«نور» و «تجور» در منطقه کویری و دورافتاده در زیست‌کره خارتوران بخش بیارجمند شهرستان شاهرود در شرق استان سمنان سال‌ها از آن محروم هستند.منبع