آسمانی صاف و جوی آرام برای تمامی مناطق کشور/ تداوم افزایش دما در هفته آینده

آسمانی صاف و جوی آرام برای تمامی مناطق کشور/ تداوم افزایش دما در هفته آینده
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی کشور آسمانی صاف و جوی آرام برای تمامی مناطق کشور پیش‌بینی کرد، همچنین بر اساس گزارش‌ها هفته آینده گرم‌ترین هفته تیرماه خواهد بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85162389/%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%85%D8%A7منبع: https://www.irna.ir/news/85162389/%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%85%D8%A7