آسیا باید تحت پوشش سامانه «هشدار سریع برای همه» قرار گیرد 

آسیا باید تحت پوشش سامانه «هشدار سریع برای همه» قرار گیرد 

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان از سازمان هواشناسی کشور، «یوری سیمونوف» در نشست تخصصی ۲ روزه مدیران کمیته دائم خدمات آب‌شناسی و مدیریت منابع آب سازمان جهانی هواشناسی برای پیشبرد برنامه مشترک WMO در حوزه بهبود سامانه هشدار سیل در ایران اظهار داشت: این طرح مبتکرانه سازمان ملل متحد است که کیفیت زندگی را بالا برده و سبب پایداری اقتصادی می‌شود.

وی افزود: در این طرح مبتکرانه پروژه‌ها و برنامه‌های زیادی تعریف شده است که سازمان جهانی هواشناسی ابزارهای لازم را برای انجام در اختیار دارد.

رئیس کمیته دائم خدمات آب‌شناسی سازمان جهانی هواشناسی ادامه‌داد: ما اکنون به عنوان یک لینک (پیوند) برای اتصال ایران به سازمان جهانی هواشناسی برای کمک به توسعه سامانه هشدار سیل ایران هستیم.

سیمونوف تصریح کرد: در مرحله نخست باید سامانه هشدار سیل کنونی ایران ارزیابی شود تا نیازها و ظرفیت‌های آن به دست آید.

وی با بیان اینکه سازمان جهانی هواشناسی امکانات زیادی در اختیار دارد، خاطرنشان‌کرد: پس از این نشست یک سری رهنمود ارائه می‌شود که به بهبود عملکرد و بروزرسانی سامانه هشدار سیل ایران کمک می‌کند.

رئیس کمیته دائم خدمات آب‌شناسی سازمان جهانی هواشناسی گفت: کمیته آبشناسی سازمان جهانی هواشناسی دارای ۲۰ عضو دائم از کارشناسان برجسته از سراسر جهان است که در حوزه خدمات آبشناسی عملیاتی فعالیت می‌کند.

سیمونوف افزود: این کمیته در حوزه‌های مربوط به آبشناسی عملیاتی نظیر پیش‌بینی سیل، مدیریت سیل و مدیریت خشکسالی برای کشورهای عضو سازمان جهانی هواشناسی فعالیت دارد.

وی اضافه‌کرد: حدود دو سه سال پیش با خانم تاج بخش، در جلسه بین دولتی دیدار کردم و در همان برخورد نخست راجع به همکاری ایران و WMO صحبت شد که به نتایج خوبی رسید.

  راه‌اندازی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی در خراسان شمالی

رئیس کمیته دائم خدمات آب‌شناسی سازمان جهانی هواشناسی اضافه کرد: پس از این دیدار فعالیت‌های زیادی با ایران در حوزه‌های مرتبط با هواشناسی و وزارت نیرو انجام شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85535551/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF