آسیب‌های شغلی در سال گذشته کم شد

در حال حاضر افزایش کمیته‌های حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه‌ها و افزایش ۵۰ درصدی بازرسی از کارگاه‌های پرخطر از جمله برنامه‌های تحولی اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار می‌رود.

به گفته وی میزان آسیب‌های شغلی منجر به فوت نیز در سال ۱۴۰۱ به نسبت یک سال قبل نشانگر کاهش ۱۱ درصدی این حوادث بوده است.

آمارهای منتشره حاکی از آن است که میزان آسیب‌های شغلی در یکسال گذشته ۱۴ درصد کاهش داشته است.

به گفته وی بازرسان کار با حضور در واحدهای اقتصادی و ارائه تذکرات لازم در خصوص مکان‌های ناایمن از وقوع حوادث کار در کارگاه‌ها پیشگیری کرده و حوادث ناشی از کار را به حداقل می‌رسانند.

این فعال کارگری اعمال نظارت مستقیم بر بنگاه اقتصادی، استقرار بازرسان کار و مسئولان ایمنی در کارگاه‌ها و برگزاری دوره‌های آموزش ایمنی را در آگاهی نیروی کار نسبت به عوامل تهدیدکننده در محیط کار موثر دانست.

به گزارش ایسنا، امروزه بحث پیشگیری از حوادث کار یک هدف نهایی در بازرسی کار به شمار می­‌رود که در کاهش هزینه‌های اضافی ناشی از حوادث مؤثر است. از طرفی به دلیل حفظ و صیانت از نیروی کار، قدرت تولید و افزایش کیفیت، می‌تواند موجب ایجاد انگیزه در کارفرمایان و امنیت شغلی نیروهای کار شود.

وزارت کار با بازنگری آیین‌نامه آموزش ایمنی کارگران، کارفرمایان و کارآموزان، تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی و تدوین برنامه ارتقای ایمنی در کشور گام موثری در جهت کاهش حوادث ناشی از کار و پیشگیری از وقوع حوادث در محیط‌های کار برداشته است.

بی‌تردید ایجاد محیطی ایمن در کار از وظایف اصلی کارفرمایان در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی است و عدم رعایت اصول ایمنی توسط نیروهای کار می‌تواند بروز حوادث و آسیب‌های شغلی را موجب شود از این رو نقش بازرسان کار در لزوم توجه به اجرای قوانین در محیط‌های کارگری و جلوگیری از وقوع حوادث ضروری است.

  بنیاد مستضعفان هزار میلیارد تومان برای طرح رفع سوء تغذیه پرداخت

طبق اعلام مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آسیب‌های شغلی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۴ درصد کاهش داشته است.

به گزارش ایسنا، هم اکنون بیش از ۲۱ هزار کمیته ایمنی و بهداشت کار در کشور وجود دارد که می‌توان از این ظرفیت در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی در وقوع بحران و شرایط اضطراری از جمله بلایای طبیعی بهره برد.

بازرسان کار با حضور در واحدهای اقتصادی و ارائه تذکرات لازم در خصوص مکان‌های ناایمن از وقوع حوادث کار در کارگاه‌ها پیشگیری کرده و حوادث ناشی از کار را به حداقل می‌رسانند. مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حضور بازرسان کار در تمام شهرهای کشور و بازرسی از کارگاه‌های پرخطر از جمله کارگاه‌های ساختمانی خبر داده و می‌گوید: در راستای اجرای برنامه ملی پیشگیری از حوادث ناشی از کار و ارتقای ایمنی در بخش ساختمان در تمام کلان شهرها گروه‌های ویژه بازرسی برای بازرسی ایمنی از کارگاه‌های ساختمانی تشکیل شده است.

هادی ابوی فعال کارگری در گفت‌وگو با ایسنا معتقد است: در صورتی که برخی از فرایندهای کاری اصلاح و بازنگری شود و وظایف بازرسان کار در زمینه رعایت مقررات حفاظت فنی و ایمنی کار در واحدهای کارگری به خود کارگران و کارفرمایان واگذار شود، کاهش حوادث ناشی از کار و رعایت بهتر مقررات در محیط‌های کارگری را شاهد خواهیم بود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052314322/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D8%AFآسیب‌های شغلی در سال گذشته کم شد