آغاز اجرای طرح «کلید به کلید» در بافت‌های فرسوده به‌زودی

آغاز اجرای طرح «کلید به کلید» در بافت‌های فرسوده به‌زودی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از افزایش بانک‌های عامل برای اعطای تسهیلات نوسازی در بافت‌های فرسوده خبر داد و گفت: مالکان در محلات فرسوده در صورت واگذاری ملک خود به دولت می‌توانند زمین یا واحد نوسازی شده با ۴۰ درصد تخفیف دریافت کنند که به‌زودی عملیات اجرایی آن در کشور، آغاز می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85247181/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C

  ساخت ۵۱۰ هزار مسکن در شهرهای کوچک و روستاها