آغاز بارش‌ها از امروز در شمال غرب و گسترش آن به مرکز کشور تا چهارشنبه

آغاز بارش‌ها از امروز در شمال غرب و گسترش آن به مرکز کشور تا چهارشنبه
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی از آغاز بارش‌ها در مناطقی از غرب، شمال غرب و دامنه‌های جنوبی البرز طی امروز خبر داد و اعلام کرد: چهارشنبه سامانه بارشی ضمن تشدید، به جنوب غرب و مناطقی از مرکز کشور نیز کشیده خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85314018/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7

  سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت، طراحی می‌شود