آغاز به کار خط سرد حمل‌ونقل کالا در بندر ایرانی روسی سالیانکا

آغاز به کار خط سرد حمل‌ونقل کالا در بندر ایرانی روسی سالیانکا
مسکو- مجله خبری راه و ساختمان- نخستین محموله صادراتی مرکبات جمهوری اسلامی ایران از استان مازندران با راه اندازی خط انتقال سرد کالای فاسدشدنی از بندر ایرانی-روسی سالیانکا در آستراخان روسیه به این کشور صادر شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85358448/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7منبع: https://www.irna.ir/news/85358448/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7