آغاز ساخت بیش از ۲۰۳ هزار واحد روستایی در طرح نهضت ملی مسکنآغاز ساخت بیش از ۲۰۳ هزار واحد روستایی در طرح نهضت ملی مسکن
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: هم اکنون بیش از ۲۰۳ هزار واحد در روستاها توسط بنیاد مسکن در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن عملیاتی شده که میانگین پیشرفت فیزیکی آنها ۴۵ درصد است.منبع