آغاز ساخت خط آهن ۳۶ کیلومتری شلمچه-بصره/ ایجاد تحول در سبک زندگی زیارتی زائران ایرانی

آغاز ساخت خط آهن ۳۶ کیلومتری شلمچه-بصره/ ایجاد تحول در سبک زندگی زیارتی زائران ایرانی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل راه آهن از افزایش بیش از پنج برابری قطارهای تهران-خرمشهر در ایام اربعین خبر داد و گفت: راه‌اندازی مسیر ریلی مستقیم مشهد، تهران، کربلا می‌تواند موجب تحول در سبک زندگی زیارتی زائرین ایرانی شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85219307/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%B7-%D8%A2%D9%87%D9%86-%DB%B3%DB%B6-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%84%D9%85%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85219307/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%B7-%D8%A2%D9%87%D9%86-%DB%B3%DB%B6-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%84%D9%85%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C