آغاز ساخت ۲۰۲ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در روستاها


تهران – مجله خبری راه و ساختمان – معاون امور بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از اجرایی و عملیاتی شدن ۲۰۲ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در روستاها خبر داد و گفت: از محل اعتبارات امسال نیز بیش از ۱۴۵ هزار واحد در برنامه اجرا قرار گرفت.منبع
  طوفان شن پروازهای کرمان را به تعویق انداخت