آغاز طرح آماده‌سازی معابر نهضت ملی مسکن گرمسار با حضور معاون وزیر راه

آغاز طرح آماده‌سازی معابر نهضت ملی مسکن گرمسار با حضور معاون وزیر راه
سمنان – مجله خبری راه و ساختمان – عملیات اجرایی آماده‌سازی معابر سایت نهضت ملی مسکن گرمسار روز پنجشنبه با حضور معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی در قالب سفر دوم رئیس جمهور به استان سمنان آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85448705/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86

  ترخیص قطعات هواپیما تسهیل شد/ تقاضا برای بلیت چند برابر ظرفیت موجود است