آغاز فروش بلیت قطار برای نیمه دوم تابستان از روز دوشنبه

آغاز فروش بلیت قطار برای نیمه دوم تابستان از روز دوشنبه
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی ۱۶ مرداد تا ۳۱ شهریور از روز دوشنبه ۲ مردادماه آغاز می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85176928/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85176928/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87