آغاز فروش بلیت قطار ترکیبی تهران- کربلا برای بازه زمانی آذر ماه

آغاز فروش بلیت قطار ترکیبی تهران- کربلا برای بازه زمانی آذر ماه
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل راه آهن اعلام کرد: مرحله جدید فروش بلیت قطار ترکیبی تهران- کربلا برای قطارهای بازه زمانی آذر ماه از ساعت ۱۰ صبح امروز آغاز می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85296632/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87

  هوای گرم شمال آفریقا مانع تقویت سامانه‌های بارشی در ایران و غرب آسیا