آغاز فصلی نوین در فضای کسب و کار دریامحور 

آغاز فصلی نوین در فضای کسب و کار دریامحور 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی از تصویب آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های بندری و دریایی در راستای توسعه اقتصاد دریا خبر داد و گفت: این آیین‌نامه، فصل جدیدی در فضای جدید کسب و کار دریامحور رقم خواهد زد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85318068/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1

  سقف اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن کاهش یافت