آغاز پروازهای نجفِ هواپیمایی اِروان از فردا شب در فرودگاه امام‌خمینی (ره)

آغاز پروازهای نجفِ هواپیمایی اِروان از فردا شب در فرودگاه امام‌خمینی (ره)
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- پروازهای‌ هواپیمایی اِروان در مسیر تهران- نجف با نرخ مصوب از فردا شب آغاز و تا ۲۱ شهریور ماه با یک فروند هواپیمای بویینگ ادامه خواهد داشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85219276/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85219276/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C