آغاز پیش فروش بلیت قطار برای مسافرت‌های تابستانی

آغاز پیش فروش بلیت قطار برای مسافرت‌های تابستانی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی اول تیر ماه تا پانزدهم مرداد ماه از ساعت ۸ صبح امروز (یکشنبه ۲۸ خرداد ماه) آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85143570/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85143570/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C