آلودگی هوا تا روز پنجشنبه در پایتخت تداوم دارد


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- برپایه هشدار نارنجی سازمان هواشناسی، آلودگی هوا در حد «بسیار ناسالم» تا روز پنجشنبه در تهران و کرج تداوم دارد.منبع
  ایران و روسیه در زمینه مصالح ساختمانی و فن‌اوری‌های ساخت همکاری می‌کنند