آمادگی داریم همه فرودگاه‌های کشور را به سامانه‌های ۱۰۰ درصد ایرانی مجهز کنیم

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1403040301691/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

مدیرعامل صنایع الکترونیک ایران همچنین اضافه کرد: آمادگی داریم تمام فرودگاه‌های کشور را به سامانه‌های بومی ۱۰۰ درصد ایرانی مجهز کنیم.

آمادگی داریم همه فرودگاه‌های کشور را به سامانه‌های ۱۰۰ درصد ایرانی مجهز کنیم

رستگاری عنوان کرد: شرکت صنایع الکترونیک ایران با تکیه بر همین سیاست ها و همچنین تکیه بر متخصصان و سرمایه‌های جوان بیش از ۸۰۰ سامانه و محصول را در فضا، هوا، دریا و زمین تولید کرده و بر همه پلتفرم‌ها و سکوهای فضایی نیز این سامانه‌ها نصب شده و در حال بهره‌برداری است.

به گزارش ایسنا، امیر سرتیپ رستگاری در مراسم آیین افتتاح شبیه ساز سه بعدی برج کنترل در دانشکده صنعت هوانوردی با بیان اینکه دست‌یابی به سامانه‌های شبیه‌ساز به لحاظ پیچیدگی‌های فنی و لزوم شناخت تمام مولفه‌های تاثیرگذار و عملگر ها، تحلیل و پیاده سازی الگوریتم‌های عملگرها کار بسیار سختی است،‌ گفت: ولی پیش نیاز آن حسن اطمینانی است که به نیروی انسانی و سرمایه‌های کشور وجود دارد.

وی افزود:‌اینکه به متخصصان اعتماد می کنیم و بستری فراهم می کنیم که دانشمندان جوان ما با دانش و تخصصشان در تولید سامانه‌ها کار کنند مهمترین دروازه ورود به فناوری ها است.

معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تصریح کرد: سنگ بنای توسعه و خودکفایی در کسب فناوری ها اطمینان و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌های داخلی است. هیچ کشوری به استقلال نرسیده مگر اینکه به سرمایه‌های داخلی خود  اطمینان کند و فرصت دهد تا دانشمندانش به محصول برسند.

مدیرعامل صنایع الکترونیک ایران گفت: آمادگی داریم تمام فرودگاه‌های کشور را به سامانه‌های بومی ۱۰۰ درصد ایرانی مجهز کنیم.

  واژگونی سرویس کارگران شهر صنعتی کاوه در جاده قدیم ساوه تهران