آگهی‌ مسکن در پلتفرم‌ها نیازمند ساماندهی است/ مردم فریب شایعات فضای مجازی را نخورند

آگهی‌ مسکن در پلتفرم‌ها نیازمند ساماندهی است/ مردم فریب شایعات فضای مجازی را نخورند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تاکید بر اینکه باید پلتفرم‌های انتشار آگهی در بازار مسکن ساماندهی شوند تا از قیمت سازی از این طریق جلوگیری شود، گفت: برخی فضاسازی‌ها حاکی از افزایش قیمت مسکن در نیمه دوم امسال دارد، اما مردم فریب این شایعات را نخورند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85232848/%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85232848/%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA