آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های بندری و دریایی تصویب شد

آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های بندری و دریایی تصویب شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی از تصویب آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های بندری و دریایی در راستای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85316369/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF