ابقای مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) 

ابقای مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی با ابلاغ حکمی سعید چلندری را در سمت مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ابقا کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85159655/%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87

  جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف در پرداخت وام مسکن