اتحاد کشورهای منطقه علیه گرد و غبار به رهبری ایران

اتحاد کشورهای منطقه علیه گرد و غبار به رهبری ایران
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رئیس سازمان هواشناسی با بیان اینکه تغییرات اقلیمی موجب افزایش پدیده‌های حدی همچون افزایش گرد و غبار می‌شود، گفت: اجلاس بین‌المللی توفان‌های ماسه وگرد و غبار که به میزبانی و با محوریت ایران در حال برگزاری است، فرصت بسیار خوبی برای ایجاد اتحاد و هماهنگی بین کشورهایی است که در جنوب و غرب آسیا متاثر از گرد و غبار هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85223937/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

  تبادل تفاهم‌نامه سازمان ملی زمین و وزارت دفاع برای ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی