اتمام کلیه پروژه‌های عمرانی نیمه تمام تا پایان برنامه هفتم

نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در توضیح مصوبه دیگر کمیسیون گفت: با تصویب کمیسیون،‌ اتحادیه شهرداران کشور تشکیل می‌شود. این اتحادیه کمک می کند تا مدیریت واحد شهری رقم خورد. قرار است اتحادیه شهرداران کشور با هماهنگی مسئولین دولتی راهکاری اتخاذ کرده که برخی از امور در مسائل شهری از دولت جدا شده و به شهرداری ها به صورت تدریجی واگذار شود. همچنین بودجه متناسب با این موضوع به شهرداری ها منتقل می‌شود. این مصوبه به حل معضلاتی همچون آلودگی هوا و حمل و نقل عمومی کمک می کند.

وی ادامه داد: بر این اساس کمیسیون مصوبه‌ای برای دسته بندی پروژه‌های عمرانی داشت تا برخی از طرح‌های اقتصادی که امکان واگذاری به بخش خصوصی دارند، واگذار شوند؛ بدین شکل که مثلا ۱۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌ای هزینه شده و تکمیل آن به ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز دارد. برای رفع این مشکل مصوب شد بدون اینکه پولی از بخش خصوصی گرفته شود، پروژه به بخش خصوصی داده شود و بعد از تکمیل معادل آن ۱۰۰ میلیارد تومان به قیمت روز،‌ ارائه خدمت صورت گیرد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060604084/%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85

رضاخواه اضافه کرد: آن دسته از پروژه‌های عمرانی در اختیار دولت باقی می‌ماند که بتواند آن‌ها را تا اتمام برنامه هفتم تکمیل کند. با این مصوبه به دنبال این هستیم که تا انتهای برنامه هفتم کلیه پروژه‌های عمرانی نیمه تمام به اتمام برسد.

به گزارش ایسنا،‌ مجتبی رضاخواه در توضیح جلسه امروز کمیسیون تلفیق گفت: در این جلسه ساماندهی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی مطرح شد؛ در حال حاضر اجرای طرح های متعدد عمرانی آغاز شده و طرح های نیمه تمام عمرانی وجود دارد که هنوز تعیین تکلیف نشده است.

  ذاکر: نباید مسیر جذب و گزینش جوانان در ادارات بسته شود
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم از مصوبه این کمیسیون برای اتمام کلیه پروژه‌های عمرانی نیمه تمام تا پایان برنامه و تشکیل اتحادیه شهرداران کشور خبر داد.