اتوبوس‌های ترخیصی از بندر شهید باهنر هرمزگان، به فروش می‌رسد + فیلم

اتوبوس‌های ترخیصی از بندر شهید باهنر هرمزگان، به فروش می‌رسد + فیلم
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – خروج ۴۳ اتوبوس‌ رسوبی در بندر شهید باهنر پس از پایان خروج ماشین آلات سنگین، از روز گذشته در این بندر آغاز شده و پس از انجام مراحل اداری در نخستین مزایده عرضه می‌شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85247779/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85247779/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF