اجرای الگوی ایرانی- اسلامی با احداث خانه‌های ویلایی در طرح نهضت ملی مسکن


تهران-مجله خبری راه و ساختمان-کارشناس مسائل اقتصادی می گوید ساخت خانه های یک طبقه حیاط دار مطابق با الگوی ایرانی اسلامی است و شرایط یکسانی در احداث این خانه ها باید رعایت شود.منبع