اجرای زیرگذرهای راه آهن سراسری در قرچک سرعت می‌گیرد

اجرای زیرگذرهای راه آهن سراسری در قرچک سرعت می‌گیرد
قرچک – مجله خبری راه و ساختمان – معاون عمرانی فرمانداری شهرستان قرچک گفت: با تلاش دولت سیزدهم و پیگیری مسئولان، اجرای ۲ زیرگذر محمدآباد و داودآباد قرچک با راه آهن سراسری سرعت بیشتری می‌گیرد تا این طرح مهم هر چه سریعتر تکمیل شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85170502/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85170502/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF