اجرای عملیات پروازهای اربعین با نرخ مصوب آغاز شد

اجرای عملیات پروازهای اربعین با نرخ مصوب آغاز شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سخنگوی سازمان هواپیمایی از صدور مجوز پروازهای اربعین با نرخ مصوب طی امروز و فردا خبر داد و گفت: ایرلاین‌ها موظف هستند ۲۴ ساعت بعد از صدور مجوز پرواز نسبت به فروش بلیت به عموم مردم اقدام کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85197588/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85197588/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF