اجرای کند مصوبات برای حفاظت از یوزپلنگ در جاده‌های شرق سمنان اثرگذار نیست

اجرای کند مصوبات برای حفاظت از یوزپلنگ در جاده‌های شرق سمنان اثرگذار نیست
سمنان- مجله خبری راه و ساختمان- معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌ زیست گفت: سرعت اقدامات عمرانی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای ایمنی‌سازی قلمرو یوزپلنگ طبق مصوبات در جاده‌های شرق استان سمنان، با توجه به وضعیت بحرانی این گونه ارزشمند، کند و غیراثرگذار است و هم‌خوانی لازم را ندارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85216992/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85216992/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86