اجرای ۳۹ طرح معدنی و صنایع معدنی با مشارکت ایمیدرو و بخش خصوصی

اجرای ۳۹ طرح معدنی و صنایع معدنی با مشارکت ایمیدرو و بخش خصوصی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام‌کرد: ۳۹ طرح در بخش معدن و صنایع معدنی با مشارکت این سازمان و بخش خصوصی در حال اجرا است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85151020/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B3%DB%B9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C