اجرای ۸۰ کیلومتر آسفالت راه روستایی استان اردبیل نیازمند تامین قیر است

اجرای ۸۰ کیلومتر آسفالت راه روستایی استان اردبیل نیازمند تامین قیر است
اردبیل-مجله خبری راه و ساختمان- معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل از زیرسازی ۸۰ کیلومتر راه روستایی برای اجرای آسفالت در این استان خبر داد و گفت: مصوبه مجمع تشخیص درباره توزیع قیر رایگان، پروژه‌های راه روستایی از جمله ۸۰ کیلومتر راه روستایی در استان را با مشکل مواجه کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85232572/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B8%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86

  احداث ۲۷ شهرک مسکونی در سواحل جنوب کشور