احتمال بارش نرمال در پاییز امسال به دلیل تغییر در شاخص‌های جوی

احتمال بارش نرمال در پاییز امسال به دلیل تغییر در شاخص‌های جوی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور گفت: تغییراتی که در شاخص‌های بزرگ مقیاس جوی در حال رخداد است این انتظار را ایجاد می‌کند که بارندگی‌های پاییز در کشور بهنگام شروع می‌شود و با احتمال زیاد نرمال خواهد بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85137013/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85137013/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%DB%8C