احتمال سیلاب و طغیان رودخانه‌ها در ۴ استان


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی کشور با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی با صدور هشدار سطح نارنجی از احتمال آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان آب، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها در چهار استان خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85129660/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85129660/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86