احداث ریل باس برای شهر رامین و شیرین‌شهر اهواز در حال پیگیری است/انتقاد از کارشکنی بانک‌ها

احداث ریل باس برای شهر رامین و شیرین‌شهر اهواز در حال پیگیری است/انتقاد از کارشکنی بانک‌ها
اهواز – مجله خبری راه و ساختمان – استاندار خوزستان از ایجاد ۲ خط ریل‌باس برای شیرین شهر و شهر رامین خبر داد و گفت: پیگیری برای ایجاد این دو خط ریل باس تا اهواز در حال انجام است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85184818/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85184818/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C