احداث واحدهای مسکونی هیات علمی دانشگاه شریف توسط گروه مالی بانک مسکن


تهران – مجله خبری راه و ساختمان – تفاهمنامه همکاری بین گروه مالی بانک مسکن و دانشگاه صنعتی شریف با حمایت بانک مسکن به امضا رسید.منبع