احداث ۵ بیمارستان جدید در سال جاری آغاز می شود

احداث ۵ بیمارستان جدید در سال جاری آغاز می شود
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی از برنامه احداث ۵ بیمارستان جدید برای امسال خبر داد و گفت: مشاوران بیمارستان‌های ۳۵۰ تختی بهارستان تهران و تاکستان انتخاب و در مرحله تکمیل مطالعات، انتخاب پیمانکار و شروع عملیات اجرائی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85176583/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DB%B5-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF