اختلاف درجه دمای بالای ۵۰ در گرمترین نقطه ایران؛ هواشناسی: ملاک ما ایستگاه است

اختلاف درجه دمای بالای ۵۰ در گرمترین نقطه ایران؛ هواشناسی: ملاک ما ایستگاه است
کرمان- مجله خبری راه و ساختمان- درحالی هواشناسی اعلام می‌کند دمای ۵۰ درجه در شهداد شهرستان کرمان ثبت شده که برخی شهروندان با اتکا به دماسنج خودرو مدعی هستند دمای امروز این منطقه بیشتر بوده است. هواشناسی اما می‌گوید دماسنج‌های دیگر مثل خودرو قابل اعتنا نیستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85147374/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9منبع: https://www.irna.ir/news/85147374/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9