اخذ مالیات از بانک‌ها، متناسب با استنکاف از پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن

اخذ مالیات از بانک‌ها، متناسب با استنکاف از پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه کاستن از مشکلات مردم در حوزه مسکن از دغدغه‌های اصلی بانک مرکزی و شبکه بانکی است، گفت: بانک‌ها در صورت استنکاف از پرداخت تسهیلات به متقاضیان معرفی شده طرح نهضت ملی مسکن، در چارچوب قواعد تعریف شده مشمول پرداخت مالیاتی می‌شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85296301/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA

  حدود هفت میلیون تن کالا امسال در استان کرمانشاه جابجا شد