اخطار وزارت راه و شهرسازی به دیوار و شیپور برای آگهی بدون مجوز پیش‌فروش ساختمان


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های دیوار و شیپور در خصوص انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان بدون اخذ مجوز هشدار داده است.منبع