اخلال‌گران بازار زمین و مسکن شناسایی می‌شوند

اخلال‌گران بازار زمین و مسکن شناسایی می‌شوند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: با کمک قانون ساماندهی بازار مسکن، ابزارهایی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که استفاده از آن به کاهش قیمت زمین و مسکن منجر شود و با این کار دولت در تلاش است تا هم در میدان، هم با کمک فناوری و هم ابزارهای قانونی به ساماندهی بازار مسکن و اجاره اقدام کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85138764/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF