ادامه بارش فرا نرمال پس از پایان هفته چهارم پاییز

ادامه بارش فرا نرمال پس از پایان هفته چهارم پاییز
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- بر اساس داده های مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی،‌ ادامه بارش فرا نرمال پس از پایان هفته چهارم پاییز انتظار می‌رود و میزان بارندگی های کشور ۲۰ درصد بیشتر از میانگین ۳۰ سال اخیر شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85267842/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2