اذعان منابع غربی به خرید هواپیماهای جدید توسط ایران/ ورود ۲ ایرباس به ایران طی روزهای اخیر

اذعان منابع غربی به خرید هواپیماهای جدید توسط ایران/ ورود ۲ ایرباس به ایران طی روزهای اخیر
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- منابع غربی با تایید توانایی ایران در خرید و دستیابی به هواپیماهای جدید با وجود تحریم‌ها از ورود دو فروند ایرباس A۳۴۰ متعلق به نیروی هوا فضای فرانسه به ناوگان هوایی ایران طی روزهای اخیر خبر دادند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85133336/%D8%A7%D8%B0%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B3