اراده دولت سیزدهم حل مشکل مسکن است/ تصویب ساخت چهار شهرک مسکونی در مازندران

اراده دولت سیزدهم حل مشکل مسکن است/ تصویب ساخت چهار شهرک مسکونی در مازندران
ساری – مجله خبری راه و ساختمان – معاون وزیر راه و شهرسازی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان این که، اراده دولت مردمی سیزدهم با هم افزایی و مشارکت مجلس شورای اسلامی، رفع مشکل مسکن اقشار مختلف مردم در کشور است گفت: ساخت چهار شهرک مسکونی در مازندران تصویب شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85177158/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85177158/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C