اراضی ساخت بیش از دو و نیم میلیون واحد مسکونی طرح نهضت ملی تامین شد


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سرپرست وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نهضت ملی مسکن و نهضت حمل و نقل در دولت سیزدهم به طور توامان دنبال می‌شود، از تامین اراضی بیش از دو و نیم میلیون واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.منبع
  رکورد جابه‌جایی مسافر توسط راه‌آهن شکسته شد