ارایه خدمات ناوبری هوایی به یک هزار و ۵۹۱ پرواز اربعینی

ارایه خدمات ناوبری هوایی به یک هزار و ۵۹۱ پرواز اربعینی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از ارایه خدمات ناوبری هوایی ایران به یک هزار و ۵۹۱ پرواز عملیات اربعین حسینی در بازه زمانی ۲۷ مرداد تا ۱۲ شهریور امسال خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85220247/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B9%DB%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85220247/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B9%DB%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C