ارتقاء هفت درصدی تعاونی‌های زنان/ تبدیل برخی از روستاها به “خانه سالمندان”

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062113242/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87

ارتقاء هفت درصدی تعاونی‌های زنان/ تبدیل برخی از روستاها به "خانه سالمندان"
بنا بر اعلام معاون تعاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در دولت سیزدهم تعداد تعاونی‌های زنان با رشد هفت درصدی به ۸۸۲ تعاونی رسیده است.

به گزارش ایسنا، مهدی مسکنی، در نشست دهیاران زن نمونه کشور و کارآفرینان روستایی که با حضور انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری برگزار شد، اظهار کرد: در دولت سیزدهم تعاونی‌های زنان با رشد هفت درصدی به ۸۸۲ تعاونی ارتقاء یافته است.
 
وی با بیان اینکه عموما ۷۰ درصد اعضای تعاونی‌های زنان را خود زنان تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: بر خلاف باور برخی که تصور می‌کنند زنان نمی‌توانند در حوزه صنایع ورود کنند، نزدیک ۶۰ درصد این تعاونی ها صنعتی هستند.
 
معاون تعاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، مهم ترین مساله روستاها را به بحث نیروی کار جوان معطوف دانست و گفت: در حوزه روستا متاسفانه مساله اصلی نیروی کار جوان و توانمند است. خیلی از روستاها به خانه‌های سالمندان تبدیل شدند و جوانان روستا به شهرها مهاجرت داشته‌اند.
 
مسکنی یادآور شد: در سال ۱۳۵۵ حدود ۷۰ درصد جمعیت کشور روستایی بود اما در سال ۱۳۹۵ تنها ۲۶ درصد جمعیت کشور روستایی بود. از ۹۷ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار در سال ۱۳۹۵، در حال حاضر به ۲۹ هزار روستا رسیده‌ایم.

  هشدار هواشناسی نارنجی در پی تشدید فعالیت سامانه بارشی در کشور