ارتقای حمل و نقل ریلی مصرف سوخت را ۷ برابر کاهش می‌دهد


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی گفت: کشورها مجبور هستند مسیر ایران را برای حمل بار انتخاب کنند و ما باید از این موقعیت خدادادی استفاده کنیم تا با سرمایه‌گذاری در بخش ریلی هم توسعه اقتصادی رخ دهد و هم در داخل تا ۷ برابر مصرف انرژی را کاهش دهیم.منبع
  قطارهایی که در دولت سیزدهم به ایستگاه رسید