ارجاع بند استفاده شرکت‌های فرودگاهی از مزایای قانون جهانگردی به کمیسیون تلفیق

بندی از لایحه برنامه هفتم به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن شرکت‌های فرودگاهی و شرکت راه آهن مشمول مزایای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی می‌شدند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی نوبت عصر امروز بندهای الحاقی ۱ و ۲ ماده ۵۸ لایحه برنامه هفتم بررسی شد و برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402072316216/%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8Cارجاع بند استفاده شرکت‌های فرودگاهی از مزایای قانون جهانگردی به کمیسیون تلفیق

همچنین در بند الحاقی ۲ ماده ۵۸ آمده است «شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت‌های فرودگاهی وابسته، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مشمول مزایای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰/۷/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شوند.»

در بند الحاقی ۱ آمده است «به سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به مشارکت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکت‌هایی جهت سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی و فرودگاهی به استثنای خدمات کمک‌ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام نمایند. سهم سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و بخش خصوصی داخلی حداقل ۵۱ درصد است.»

  ثبت ۳ میلیون آزمایش فنی و تخصصی در پروژه‌های عمرانی دولت سیزدهم